AIFREF - XVII INTERNATIONAL CONFERENCE OF AIFREF AIFREF - XVII. MEZINÁRODNÍ KONGRES AIFREF
English version France version Česká verze 18. – 20. KVĚTNA 2017 KAROLINUM, PRAHA
AIFREF - XVII. MEZINÁRODNÍ KONGRES AIFREF

Vítejte

INFO: aquí encontrará la información en español
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Vážení kolegové, milí přátelé!

Dovoluji si Vás s radostí pozvat na XVII. Kongres AIFREF, který se bude konat 18. - 20. 5. 2017 v Praze pod záštitou katedry psychologie FF UK, ČMPS a UPA ČR. Po mnohaleté spolupráci se členy této mezinárodní asociace i po letech vzájemné inspirace a obohacování, mám tu čest se také osobně podílet na organizaci tohoto pravidelného odborného setkání. Téma, které jsme pro Prahu zvolili, se týká jako tradičně dětského vývoje.

Kongres pod názvem „ Kvalita života dnešního dítěte“ nabízí mnoho témat k aktuálnímu zamyšlení a těším se na Vaše prezentace i na společné následné neformální diskuse. Podstatná část programu bude probíhat paralelně v češtině, angličtině a francouzštině. Účast přislíbila řada skvělých odborníků a věřím, že to bude pro členy této mezinárodní asociace možnost poznat více odbornou práci kolegů ze Střední Evropy a naopak. Kongres se koná v Karolinu, v historických prostorách Karlovy Univerzity, jen několik desítek metrů od Staroměstského náměstí a Pražského orloje.

Jarní Praha bývá nejkrásnější, zdobí ji rozkvetlé zahrady a parky. Místo konání kongresu dává příležitost k bohatému odbornému i sociálnímu programu.

Těším se na Vás
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., prezidentka kongresu
Praha, 5. 9. 2016


prof. Jean-Pierre Pourtois

Vítáme účastníky 17. kongresu mezinárodní organizace AIFREF

Jaká radost se znovu setkat v Praze, abychom zde oslavili přibližně třicet let existence AIFREF a uspořádali její 17. kongres!

Praha se svou tisíciletou historií – slavnou i tragickou -, překypuje krásou v mnoha oblastech umění: architektury, literatury, malířství, hudby, sochařství. Také se může pochlubit tím, že do ní zavítali významní vědci jako astronomové Ticho Brahé a později Johannes Kepler. Na její Karlově Univerzitě nyní studuje více než 51 000 studentů. Za své jméno vděčí výjimečnému panovníkovi, českému královi Karlu IV., který ji v roce 1348 založil a zajistil její světové renomé.

Těžko bychom našli vhodnější místo pro uspořádání kongresu, než ve městě zasvěceném umění a na univerzitě s prestižní vědeckou minulostí.

Praha byla navíc vždy místem četných výměn názorů a sdílení informací. Například řeka Vltava (v němčině Moldau) rozděluje město na dvě části a zároveň jej spojuje rovnými 18 mosty. Podobně jako tento kongres, kterého se aktivně účastní přednášející a účastníci z dvanácti různých zemí. Kolik „mostů“ lze vystavět a kolik různých výměn názorů lze získat prostřednictvím těchto různých kultur!

Téma týkající se kvality života dítěte nás nenechává lhostejnými. Obdrželi jsme již přibližně 125 abstrakt k přednáškám, sdělením, sympoziím a posterům; ty budou rozloženy do následujících čtyř typů sekcí:

  • Děti jako středobod současné rodiny: 29
  • Děti a hodnocení vzdělávacího systému: 35
  • Děti v ohrožení: 30
  • Děti a jejich kulturní a životní prostředí: 31

Rovnoměrné rozložení abstrakt do různých dílčích témat potvrzuje relevantnost každého z nich.

Je rovněž zajímavé se blíže podívat na obsah výzkumů, které se snaží porozumět „kvalitě života současného dítěte“, jakož i na zaměření přednášek, zabývajících se umožněním nebo zlepšením této kvality života. Z analýzy obsahu abstraktů vyplývá, že existuje 7 důležitých kategorií (v sestupném pořadí): spolupráce mezi školou a rodinou, případně mezi školou, rodinou a společností, podpora rodičovství, vliv výchovného stylu rodičů / charakteristik rodiny, výzkumy zaměřené na dítě, vzdělávání odborníků, současná společenská problematika a způsoby působení na děti. Je třeba zdůraznit dvě zajímavá zjištění: na jedné straně vyrovnanost mezi počtem abstrakt z oblasti výzkumu a počtem abstrakt o možnostech působení, nejčastěji podléhajících hodnocení; na druhé straně význam kategorie „spolupráce mezi školou, rodinou a společností“, která sama o sobě představuje čtvrtinu přijatých abstrakt. Toto zjištění naznačuje, že kvalita života dítěte dnes vychází z myšlenky, že „vzdělávání je záležitostí všech“. To je velká změna v přístupu.

Chcete se dozvědět více o kvalitě života dětí? Cílem kongresu AIFREF v Praze, pořádaného na Karlově Univerzitě od 18. do 20. května 2017, je snaha splnit očekávání účastníků. Členové organizačního a vědeckého výboru je s radostí přijmou a přejí jim příjemné a intenzivní zážitky při výměnách názorů a diskuzích. Jinými slovy doufají, že tato událost také přispěje ke zlepšení kvality života všech účastníků kongresu!

Těším se na Vás
Prof. Jean-Pierre Pourtois, prezident AIFREF